Krátky workshop "Ako sa stať dobrým predajcom"

Náplň poobedňajšieho workshopu "Ako sa stať dobrým predajcom"

Workshop je určený pre začínajúcich predajcov a obchodných manažérov.

Na workshope spoznáte svoje obchodné kvality, naučíte sa ako ich využívať. Na konci workshopu budete vedieť ako ďalej postupovať pri zlepšovaní vašich obchodných zručností.

Lumina Sales napomáha postupne vyhodnocovať a zvyšovať výkon v oblasti predaja. Ukazuje ako prispôsobiť svoj prístup ku klientovi a ako udržiavať úctu a rešpekt k jeho prioritám.

Porozumenie súčasným trendom trhu je kľúčom k vytváraniu úspešných ponúk a stratégií predaja a k zaujatiu top klientov. Prieskum trhu a príprava sú preto nevyhnutné a musia byť flexibilné a precízne, aby viedli k plnému porozumeniu trhových trendov.

Preto je potrebné aby sme pracovali s nasledujúcimi 4 krokmi procesu:

  1. porozumenie trhu, poznanie konkurencie
  2. identifikácia kľúčových klientov
  3. vytvorenie stratégie vstupu
  4. plán prvého kontaktu

Miesto: Vavrineká 2, Limbach

Čas: od 9.00 do 12.00 hod

Cena workshopu 24 EUR s DPH / osoba

ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár