Krátky workshop "Cesta k úspechu"

Program workshopu.

Každý z nás ide po svojej vlastnej ceste, či už v súkromnom alebo profesionálnom živote. Na aké množstvo prekážok na tejto ceste narazíme a ako ich zvládneme prekonať je vo veľkej miere v našich rozhodnutiach.

Naša reakcia na vonkajšie podnety je úzko spätá s našou povahou a s našimi osobnostnými vlastnosťami.

Veľa krát sa nám stáva, že si až neskôr uvedomíme skutočnosť, že sme sa v danej situácii mohli zachovať úplne inak.

Ak sa lepšie spoznáme, na veľa vecí budeme reagovať inak v interakcii s ostatnými.

Na workshope sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho profilu pomocou aplikácie  Lumina Splash spoznáte svoje silné stránky a svoj potenciál.

Workshop je vedený interaktívnou formou, s  praktickými príkladmi a cvičeniami na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti a na pochopenie jednotlivých tém sebapoznania a seba rozvoja.

Účastníci workshopu obdržia manuál 24 osobnostných kvalít v digitálnej forme.

Plus malé občerstvenie.

Miesto: Vavrinecká 2, Limbach

Čas: od 9.00 do 12.00 hod

Cena workshopu 24 EUR s DPH / osoba

Aplikácia Lumina Splash

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár