Sebapoznanie základný kameň profesionálneho rozvoja

Prihláste sa ešte dnes na náš najnavštevovanejší workshop, dajte pevný základ vašej profesionálnej kariére.

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.

Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Na základe vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky, potenciál a priestor pre rozvoj. Workshopy sú vedené interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na poznanie jednotlivých aspektov a kvalít osobností a na osvojenie si jednotlivých nástrojov sebapoznania a sebarozvoja.

Cieľ a charakteristika workshopu:

      Sebapoznanie je základom pri riešení rôznych interpersonálnych  situácií. Sebapoznanie prostredníctvom Lumina Spark nástroja prináša riešenia, ako svoje silné stránky využiť a zvládať pracovný deň s radosťou. Možno ste sa už stretli s rozvojovými programami, kde vás skúšali priradiť k nejakému typu ľudí. Odišli ste ako extrovert alebo introvert s nálepkou na chrbte. Lumina Spark pracuje s 24 osobnostnými kvalitami, črtami osobnosti, ktoré ovplyvňujú naše správanie, výkon a vzťahy v pracovnom prostredí. Ich kombinácie vytvárajú vašu osobnosť jedinečnou, ako aj jedinečnosť ostatných. Zábavnou, zážitkovou a interaktívnou formou vám ukážeme, ako úspešne a rýchlo napredovať na základe poznania výsledkov vášho osobnostného profilu, s ktorým budeme pracovať počas workshopu. Na konci workshopu budete odchádzať s konkrétnymi riešeniami, ako úspešne napredovať vo vašom profesionálnom aj osobnom živote. Spoznanie seba samého, porozumenie svojmu vlastnému správaniu a správaniu ostatných v sociálnom kontakte, vám pomôže k získaniu kompetencií v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách

Termíny workshopov:

Dĺžka trvania:

9.00 - 16.30

Miesto konania:

Podľa počtu účastníkov

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • Majú záujem o svoj rozvoj
 • Chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 •  Chcú zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými
 • Chcú  byť lepší lídri
 • Chcú rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál

Cena dvojdňového workshopu je:

150 Eur/osoba. (Cena je uvedená bez DPH.)

V cene je zahrnuté:

 • 1 deň workshop, vedeným akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 22 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark Intro
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní 
 • manuál 24 osobnostných kvalít (v elektronickej forme). Manuál Vám bude zaslaný po úhrade workshopu. Môžete ho použiť na predprípravu na workshop.

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám naviac ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

Obsahová náplň tréningu:

 • Vnímanie (Vidíme svet nie taký, aký je, ale taký, akí sme my)
 • Teoretický základ a princípy Lumina Spark
 • 24 čŕt našej osobnosti (prepojenie s reálnymi prejavmi správania a možnými dopadmi)
 • 3 pohľady na našu osobnosť (Prirodzená, Každodenná, Prehnane prejavujúca sa)
 • Ako čítať a rozumieť svojim individuálnym výsledkom
 • Ako využiť a prepojiť individuálne výsledky s každodennou realitou (Čo s tým a ako)
 • Sebareflexia a ako ma môžu vnímať ostatní
 • Prípadové štúdie, nástroje, návody, postupy, tipy a triky (Precvičovanie)

Tréning vedie:  Marcela Ružková (Akreditovaný konzultant Lumina Learning).

Najneskôr týždeň pred workshopom je potrebné vyplniť online dotazník Lumina Spark

Darček pre Vás, mobilná aplikácia Lumina Splash

Ako darček bude mať každý účastník možnosť si nainštalovať do mobilu jednoduchú aplikáciu Lumina Splash, v ktorej sa zobrazí jeho vlastný osobnostný profil. Jednoduchým naskenovaním QR kódu z poslednej strany výstupu z dotazníka Lumina Spark budete mať Vaše grafické vyobrazenie profilu Lumina Splash priamo v mobilnom zariadení.

Lumina Splash

Prihláste sa ešte dnes na náš najnavštevovanejší workshop sebapoznania

Dajte pevný základ vášmu profesionálnemu rozvoju

Lumina Spark Manuál

8 aspektov a 24 kvalít v detaile. Tento manuál je určený pre účastníkov kurzu "Sebapoznanie - základný kameň profesionálneho rozvoja Lumina Spark" Manuál obdržíte v elektronickej forme po zaplatení kurzu. Pred začatím kurzu doporučujeme si tento materiál naštudovať.

Prejsť na Manuál

Sebapoznanie základný kameň profesionálneho rozvoja

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej požiadavky Zásady spracovania osobných údajov

Kontaktné údaje

Telefón: +421 903 891 939
Email: marcelaruzkova@luminalearning.com

Telefón: +421 911 555 911
Email: michalgraus@luminalearning.com

Fakturačné údaje

Lumina Learning s.r.o
Môťová 6352
Zvolen 960 01

IČO: 44880090