Workshop

Lumina Team

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu.

Náplň workshopu

Workshop je určený pre malé aj veľké tímy.

Na workshope spoznáte svoje osobnostné kvality a kvality jednotlivých členov vášho tímu. Na konci workshopu budete vedieť ako ďalej postupovať aby členovia vášho tímu spolupracovali s maximálnou efektivitou.

Každý jednotlivec v tíme má vlastnú osobnosť, ale aj skupina ako celok často nadobúda vlastnú identitu. Lumina Team napomáha hlavne v týchto bodoch.

  1. zlepšiť efektívnejšiu komunikáciu so svojim tímom
  2. vedieť čo robiť keď tím nepodáva adekvátny výkon
  3. oceniť rozmanitosť a rôznorodosť
  4. vytvoriť vysoko výkonný tím 
ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

Každý účastník workshopu dostane svoj vlastný 

Osobnostný portrét

Lumina Spark

Východiskovým bodom profesionálneho rozvoja Lumina Spark je on-line dotazník, ktorý umožňuje získať vysoko personalizovaný 38 stranový Portét. Ten presne popisuje vašu osobnosť a poskytuje praktickú metódu rozpoznávania správania a prejavov ostatných a prispôsobovania sa v interakcii. Lumina Spark portrét je základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií. Lumina Spark rozvojové programy sú vysoko interaktívne a vedené formami od tréningov, workshopov, facilitácií až po individuálny a skupinový koučing.