Tímový workshop Lumina Emotion

Ako pochopiť, prispôsobiť a zvládnuť naše každodenné emócie

Emócie - pomáhajú, či bránia dosahovať to čo chceme?

Každý z nás ide po svojej vlastnej ceste, či už v súkromnom alebo profesionálnom živote. Na aké množstvo prekážok na tejto ceste narazíme a ako ich zvládneme prekonať je vo veľkej miere v našich rozhodnutiach.

Naša reakcia na vonkajšie podnety je úzko spätá aj so zvládaním našich emócií.

Veľakrát sa nám stáva, že si až neskôr uvedomíme skutočnosť, že sme sa v danej situácii mohli zachovať úplne inak.

Program workshopu.

Na to aby sme mali naše emócie pod kontrolou, potrebujete nasledovné:

1.Pochopiť svoje emócie

všímať si svoje emócie, venovať pozornosť svojim emóciám.

2. Vnímať emócie a správanie ostatných

venovať pozornosť emóciám ostatných, prispôsobiť svoje správanie k lepšej spolupráci s ostatnými.

3. Riadiť svoje emócie

spracovať svoje emócie, vytvarovať svoju emocionálnu odpoveď tak, aby vhodne reflektovala na danú situáciu.

4. Podniknúť zmysluplné kroky

usmerňovať svoje správanie smerom k svojim cieľom a hodnotám.

Na tieto 4 oblasti budú zamerané interaktívne cvičenia + množstvo nástrojov, rád a odporučení.

Váš portrét Lumina Emotion

Každý účastník workshopu obdrži svoj vlastný 50 stranový osobnostný portrét Lumina Emotion. Aby ste spoznali svoje emocionálne správanie a pochopili správanie druhých členov tímu, budeme s tímto portrétom vo väčšej časti workshopu pracovať.