Online program

"Rozvoj emočnej inteligencie lídra"

Ako  pochopiť, prispôsobiť a zvládnuť naše každodenné emócie.

Rozsah kurzu

2 x poldeň online workshop +
3 hodiny koučingu

Cieľobvá skupina

Manažéri všetkých úrovní

Popis

Schopnosť pokojne a konštruktívne reagovať, aj keď zažívame nepohodu, schopnosť posilniť sebavedomie tímu, keď sa nedarí, to sú kvality odlišujúce výnimočných lídrov od štandardných manažérov. Ich základom je porozumenie a konštruktívny prístup k vlastnej emocionalite. Práve tieto kvality rozvíja program Rozvoj emocionálnej spôsobilosti.

Kurz vedú  medzinárodne certifikované lektorky v oblasti rozvoja  emocionálnej inteligencie:   Dáša Spillerová,  Marcela Ružková.

Kurz obsahuje:

- spoznanie vášho individuálneho profilu emocionálnych kompetencií a preferencií (psychodiagnostika Lumina Emotion)   

- 2 x poldeň online workshop

- 3 hodiny individuálneho koučingu a mentoringu
Každý účastník získa osobnú správu z unikátneho, odborne rešpektovaného dotazníka zameraného na porozumenie a rozvoj emočnej inteligencie.

Prínos pre firmu

Rozvoj emocionálnych kompetencií manažérov posilní:

  • ·         schopnosť organizácie a  tímov lepšie fungovať v neistom, meniacom sa prostredí
  • ·         budovanie emocionálne bezpečného prostredie, ktoré podporuje tvorivosť, angažovanosť, vzájomné učenie sa a v neposlednom rade aj radosť z práce

Termín:

23.3.2021 a 30.3.2021

Čas:

od 9.00. do 13.00. hod.

Cena workshopu:

620 EUR bez DPH / osoba

Organizátori kurzu

Zámer a ciele kurzu

Prostredníctvom hlbšieho porozumenia emocionálnej stránke svojej osobnosti účastníci:

  • ·         posilnia svoju emocionálnu odolnosť voči záťaži a stresu

    ·         viac porozumejú prežívaným emóciám a budú vedieť lepšie navigovať svoje emócie v náročných situáciách

    ·         si vyskúšajú ako konštruktívne pracovať s bariérami, ktoré stoja v ceste využitiu svojho potenciálu 

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár:

Na váš E-mail vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Váš portrét Lumina Emotion

Každý účastník workshopu obdrži svoj vlastný 50 stranový osobnostný portrét Lumina Emotion. Aby ste spoznali svoje emocionálne správanie a pochopili správanie druhých členov tímu, budeme s tímto portrétom vo väčšej časti workshopu pracovať.