Naše tímové workshopy

Nástroje Lumina Spark a Lumina Emotion sú neodlúčiteľňou súčasťou. S ich pomocou spoznáte nielen seba ale aj členov vášho tímu a zvýšite efektivitu spolupráce.

Prepojenie rozvojových programov s inovatívnymi nástrojmi Lumina Learning robí programy zaujímavými, interaktívnymi a zvyšuje pravdepodobnosť praktického využívania osvojených poznatkov a postupov.

Workshopy Lumina Learning

Galéria obrázkov

Tímové workshopy ponúkajú pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prinášajú poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše tímové slepé miesta. Následne nastavujete stratégiu tímového dosahovania výsledkov.

Workshopy sú podľa dohody a v závislosti od počtu účastníkov jedno až viac dňové.

Nástroj Lumina Spark

Top 1

Tímový workshop

Lumina Team

Lumina Team je nová generácia profesionálneho tímového rozvojového nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy a organizácie, aby pracovali efektívnejšie a spoločne pracovali na  zlepšení svojich a tímových výsledkov. Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba akýmkoľvek stereotypom. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha ľuďom identifikovať ako zlepšiť svoje pracovné vzťahy s ostatnými. Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby ako môžete vo vašom pracovnom prostredí fungovať efektívne a využiť naplno svoj aj tímový potenciál. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina learning.

Workshop Lumina Team

Nástroj Lumina

Emotion

Top 2

Tímový workshop

Lumina Emotion

Emócie vstupujú do všetkého, čo robíme a hovoríme. Dávajú nám každodenne energiu, aby sme konali a robili rozhodnutia. Našťastie už je za nami doba, keď si manažéri mysleli, že do pracovného prostredia emócie nepatria. Emocionálna inteligencia je základom schopností, ktoré sú dôležité pre úspech a spokojnosť v živote. Na rozdiel od klasického IQ ju každý z nás môže účinne rozvíjať a meniť tak zásadne kvalitu vzájomných interakcií.

Workshop Lumina Emotion