Rozvojové programy šité na mieru

Rozvojom potenciálu jednotlivcov zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách

Prepojenie rozvojových programov s inovatívnymi nástrojmi Lumina Learning, robí programy zaujímavými, interaktívnymi a zvyšuje úspešnosť riešenia jednotlivých tém.

Programy pre jednotlivcov

Lumina Learning odhaľuje potenciál osobnosti a inšpiruje jednotlivcov k profesionálnemu rastu. Klienti získajú väčšie sebavedomie a zručnosti potrebné pre ich profesionálnu kariéru.

Viac informácií

Programy pre tímy

Lumina Team reaguje na narastajúci počet virtuálnych tímov a skupinových projektov, kde sa členovia takýchto tímov a skupín musia veľmi rýchlo spoznať. Lumina Team ponúka programy a nástroje, ktoré napomáhajú k lepšej efektivite tímov.

Viac informácií

Programy pre organizácie

Ľudia sú základom každej organizácie. Spoločnosť Lumina Learning podporuje organizácie pri dosahovaní podnikateľských výsledkov tým, že pomáha ľuďom stať sa viac podnikavými, seba disciplinovanými, schopnými viesť seba a ostatných.

Viac informácii