Lumina Team
Lumina Learning nástroje

Kľúčom k vytvoreniu vysoko výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého jedného člena tímu

Lumina Team ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše tímové slepé miesta.

Tímové koleso

Na základe odpovedí z online dotazníka Lumina Spark vygeneruje systém týmové koleso, ktoré je grafickým vyobrazením kde sa jednotlivý členovia tímu nachádzajú. Lumina Spark hodnotí vaše kvality v troch osobnostiach. Vďaka tomu pre váš tím pripravíme 3 grafické tímové kolesá.

  1. Tímové koleso pre prirodzenú osobnosť
  2. Tímové koleso pre každodennú osobnosť
  3. Tímové koleso pre prehnane prejavujúcu sa osobnosť
Tímové koleso /každodenná osobnosť/
Tímové koleso /prirodzená osobnosť/
Tímové koleso /prehnane prejavujúca sa osobnosť/

Cesta k lepšej tímovej spolupráci

Lumina Team ponúka alternatívy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektívnej zmene.

Naši klienti poukazujú na skúsenosti s workshopmi Lumina Team, ako skutočný "Aha" moment.

Jednoduché cvičenia a efektívne vizuálne prvky okamžite zdôrazňujú kvality a správanie v rámci tímu.

Výsledkom je motivácia ľudí, ktorý pracujú vo vysoko výkonných tímoch, ktoré dosahujú lepšie výsledky.

Profil Lumina Team ukáže presne, kde a ako ľudia zapadajú do svojho tímu, ako aj jeho potenciálne slepé miesta. Na základe týchto informácií si môžu členovia tímu spoločne vytvoriť prostredie tímu s vysokým výkonom.

V čom vám môže Lumina Team pomôcť

Každý jednotlivec v tíme má vlastnú osobnosť, ale aj skupina ako celok často nadobúda vlastnú identitu. Lumina Team napomáha hlavne v týchto bodoch.

  1. zlepšiť efektívnejšiu komunikáciu so svojim tímom
  2. vedieť čo robiť keď tím nepodáva adekvátny výkon
  3. oceniť rozmanitosť a rôznorodosť
  4. vytvoriť vysoko výkonný tím 

Čo sa naučíte na workshopoch Lumina Team

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

1.

Použitím grafického zobrazenia tímového kolesa, interaktívne nahliadneme do tímových charakteristík

2.

Rýchlo uvidíte ako sa váš tím mení pod záťažou

3.

Naučíte sa, ako efektívne komunikovať v tíme

4.

Po workshope budete vedieť okamžite aplikovať vedomosti pre vás aj pre svoj tím