Lumina Spark
Lumina Learning nástroje

Spoznajte svoju osobnosť prostredníctvom nášho najpoužívanejšieho nástroja

Lumina Spark je nová generácia profesionálneho rozvojového nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy a organizácie, aby pracovali efektívnejšie a zlepšili svoje výsledky. Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba akýmkoľvek stereotypom. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha ľuďom identifikovať ako zlepšiť svoje pracovné vzťahy s ostatnými. Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby ako môžete vo vašom pracovnom prostredí fungovať efektívne a využiť naplno svoj potenciál. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina learning.

Osobnostný portrét Lumina Spark

Východiskovým bodom profesionálneho rozvoja Lumina Spark je on-line dotazník, ktorý umožňuje získať vysoko personalizovaný 38 stranový Portét. Ten presne popisuje vašu osobnosť a poskytuje praktickú metódu rozpoznávania správania a prejavov ostatných a prispôsobovania sa v interakcii. Lumina Spark portrét je základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií. Lumina Spark rozvojové programy sú vysoko interaktívne a vedené formami od tréningov, workshopov, facilitácií až po individuálny a skupinový koučing.

Čo všetko sa z vášho osobnostného portrétu dozviete

Lumina Spark ohodnotí vašu osobnosť v ôsmich aspektoch, odhalí 24 kľúčových kvalít, naviac každú kvalitu vyobrazí v troch osobnostiach ( Ako sa správate prirodzene, ako sa správate každodenne, a ako konáte pod záťažou.)  užitočné rady pre váš ďalší rozvoj sú tak isto súčasťou vášho 38 stranového osobnostného portrétu. Pre lepšie pochopenie si môžete dohodnúť interpretáciu vášho portrétu s niektorým z našich lektorov.

Ako pracuje Lumina Spark

1.

Prirodzená osobnosť - váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a vaše prirodzené vlastnosti

2.

Každodenná osobnosť - ako sa správate každodenne, prispôsobujete správanie podmienkam

3.

Prehnane prejavujúca sa osobnosť - Keď pracujete pod záťažou, keď preháňate svoje prirodzene silné stránky

4.

Priemer z troch osobností - Ako sa správate po celý čas. Žiadne nálepky, žiadne boxy, žiadne stereotypy!

Lumina Spark inšpiruje ľudí k rozvoju zručností, Ktoré sú na pracovisku ale aj v súkromnom živote najviac potrebné - adaptabilita, agilita, čistá myseľ, partnerstvo, autenticita a schopnosť viesť seba a ostatných. Nástroj Lumina Spark vás posúdi v troch osobnostiach. Ako sa správate prirodzene, ako sa správate každodenne, a ako sa prehnane prejavujete. Takto vám poskytne konzistentný pohľad na vašu osobnosť a odstráni potrebu ďalších testov.

Čo vám Lumina Spark prinesie

1.

Zvýšené sebavedomie

2.

Lepšiu spoluprácu s ostatnými, dosahovanie lepších výsledkov

3.

Vylepšené pracovné vzťahy a produktivitu

4.

Lepšiu odolnosť voči stresu