Lumina Select
Lumina Learning nástroje

Nájdite tých správnych ľudí, pýtajte sa správne otázky, odhaľte skrytý potenciál

Lumina Select je recruitment nástroj, ktorý vám pomôže priradiť správnych ľudí k správnym miestam. Každá organizácia má svoju identitu, ktorá určuje požiadavky jej výberového procesu. Lumina Select zohľadňuje hodnoty organizácie ako aj špecifické požiadavky pre danú pozíciu. To zaručuje, že kandidát bude pre organizáciu vhodný a na druhej strane aj organizácia bude pre kandidáta vyhovujúca.

Portrét Lumina Select

Lumina Select zlepšuje komunikáciu medzi kandidátmi a recruitment pracovníkmi. Identifikuje najvhodnejších kandidátov ktorí doplnia vašu organizáciu. Odkrýva skrytý potenciál. Zabezpečí aby očakávania boli pochopené obidvoma stranami.

Aké sú výhody Lumina Select?

Naša osobnosť ovplyvňuje to čo nás napĺňa a tiež ako budeme pracovať v danej pozícii. Lumina Select čerpá z nástrojov Lumina Spark a Lumina Emotion. Vďaka vytvorenému portrétu kandidátskych preferencií a vlastností, recruitment pracovníci môžu prispôsobiť rozhovory tak, aby lepšie preskúmali silné a slabé stránky kandidáta.

  1. Zlepšíte výkonnosť svojej organizácie tým, že zamestnáte kandidátov s maximálnym potenciálom
  2. Znížite náborové náklady a vyhnete sa chybám pri prijímaní zamestnancov
  3. Veľmi jednoducho prepojíte recruitment s osobnostným rozvojom
  4. Vďaka Lumina Select získate čas a budete sa môcť sústrediť na hlavné ciele vašej organizácie

Lumina Select je recruitment nástroj, ktorý vám pomôže prepojiť správných kandidátov s vhodnými pracovnými pozíciami

Lumina Select

1.

Meria 16 pracovných kompetencií

2.

Jasná a ľahko zrozumiteľná súhrnná správa

3.

Ukáže silné a slabé stránky kandidátov

4.

Popíše pravdepodobné správanie kandidátov v stresových situáciách