Lumina Sales
Lumina Learning nástroje

Je unikátny model, ktorý meria individuálne a predajné kvality

Ponúka nástroje a metódy, ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka. Technológiou Lumina Sales vás naučíme rozvíjať váš predajný tím a zvyšovať výnosy. Lumina Sales spája predajný proces a všetkých jeho účastníkov.

Či už ste manažér predaja, alebo obchodný riaditeľ, technický špecialista, alebo obchodný poradca, vediete veľký komplexný tím, alebo malý vlastný predajný tím, nástroj Lumina Sales bude pre vás užitočný.

Portrét Lumina Sales

Sa zameriava na šesť fáz predajného cyklu:

  1. prieskum a získavanie informácií o trhu
  2. vyhľadávanie a zaujatie klientov
  3. pochopenie potrieb
  4. návrhy riešení
  5. získanie záväzku
  6. podpora - rozvoj spolupráce

Tento portrét Lumina Sales je navrhnutý tak, aby vám poskytol spätnú väzbu na spôsob, akým pracujete s kľúčovými procesmi predaja a pomôže vám rozpoznať vaše silné stránky a spôsoby ich ďalšieho rozvoja.

Chcete sa stať dobrým predajcom? Váš portrét, Lumina Sales, vám bude užitočným návodom.

Portrét Lumina Sales hodnotí ako vaše osobnostné kvality ovplyvňujú spôsob, ktorý budete uplatňovať v jednotlivých fázach predajného cyklu.

Odpovie vám na otázku: " Kde som vo svojom predajnom procese a kde je môj klient v procese nákupu."

S Lumina Sales získate skúsenosti ako sa priblížiť k dohode prirodzene, vytvorením dobrého vzťahu v predajnom procese.

Prieskum a získavanie informácií o trhu

Lumina Sales napomáha postupne vyhodnocovať a zvyšovať výkon v oblasti predaja. Ukazuje ako prispôsobiť svoj prístup ku klientovi a ako udržiavať úctu a rešpekt k jeho prioritám.

Porozumenie súčasným trendom trhu je kľúčom k vytváraniu úspešných ponúk a stratégií predaja a k zaujatiu top klientov. Prieskum trhu a príprava sú preto nevyhnutné a musia byť flexibilné a precízne, aby viedli k plnému porozumeniu trhových trendov.

Preto je potrebné aby sme pracovali s nasledujúcimi 4 krokmi procesu:

  1. porozumenie trhu, poznanie konkurencie
  2. identifikácia kľúčových klientov
  3. vytvorenie stratégie vstupu
  4. plán prvého kontaktu

 

 

Čo vám Lumina Sales prinesie

1.

Zostať v súlade s potrebami klientov a odstránenie vlastného ega z procesu predaja

2.

Uvedomenie si samého seba a ako osobnosť ovplyvňuje výsledky predaja

3.

Budete vytvárať vzťahy a naďalej ich upevňovať aj po podpise dohody

4.

Dá vedúcim predaja štruktúru, ktorú potrebujú, aby inšpirovali a boli schopný viesť svoj tím k lepším výsledkom