Lumina Splash

App

Lumina Learning nástroje

Náš darček pre vás - zobrazenie vašej osobnosti, vždy po ruke

Získajte viac sebavedomia, spoznajte ako ste podobný s ostatnými. Pomocou aplikácie Lumina Splash preskúmajte grafické vyobrazenie vašej osobnosti, Lumina Splash.

Ľahký prístup

Jednoducho nainštalujete aplikáciu Lumina Splash do vášho mobilného zariadenia cez váš online obchod.

Rýchle vyhodnotenie vašej osobnosti

Prejdením niekoľkých rýchlich otázok, vytvoríte obraz svojej osobnosti.

1.

Prirodzená osobnosť - váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a vaše prirodzené vlastnosti

2.

Každodenná osobnosť - ako sa správate každodenne, prispôsobujete správanie podmienkam

3.

Prehnane prejavujúca sa osobnosť - Keď pracujete pod záťažou, keď preháňate svoje prirodzene silné stránky

4.

Kľúčové kombinácie osobnostných kvalít. Skryté poklady a paradoxy

Spark Coach pracuje s tromi hladinami vašich osobnostných kvalít.

Spark Coach, ako nadstavba nástroja Lumina Spark, inšpiruje ľudí k rozvoju zručností, Ktoré sú na pracovisku ale aj v súkromnom živote najviac potrebné - adaptabilita, agilita, čistá myseľ, partnerstvo, autenticita a schopnosť viesť seba a ostatných. SparkCoach  vás posúdi v troch osobnostiach. Ako sa správate prirodzene, ako sa správate každodenne, a ako sa prehnane prejavujete. Takto vám poskytne konzistentný pohľad na vašu osobnosť a odstráni potrebu ďalších testov.

Čo vám Spark Coach prinesie

1.

Online koučing s koučom ale aj bez kouča

2.

Zvýšené sebavedomie

3.

Lepšiu spoluprácu s ostatnými, dosahovanie lepších výsledkov

4.

Vylepšené pracovné vzťahy a produktivitu

5.

Lepšiu odolnosť voči stresu