Lumina Leader
Lumina Learning nástroje

Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblasti rozvoja

Tento nástroj dáva manažérom hlboké pochopenie ich prirodzeného štýlu vedenia. Ukazuje im ako viesť s dôverou a autenticitou a učí ich, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia tak, aby vyhovoval potrebám ľudí a organizácie. Poskytuje nástroje, ktoré podporujú rozvoj, schopnosti a zručnosti viesť ľudí a tímy.

Portrét Lumina Leader

Sa zameriava na štyri oblasti vedenia:

  1. vedenie s víziou
  2. vedenie zapojením ľudí
  3. vedenie s nasadením
  4. vedenie k splneniu

Vzájomná spätná väzba Lumina Leader 360, je voliteľnou časťou, poskytuje manažérom príležitosť vidieť samých seba a pozorovať skutočný vplyv ich štýlu vedenia.

Chcete sa stať dobrým lídrom?

Cieľom vášho Lumina Leader portrétu nie je kategorizovať vás ako určitý tip lídra. Portrét je skôr navrhnutý tak, aby vám poskytol komentáre k rôznym charakteristikám ktoré vlastníte a prejavujete, aby sa dosiahol pozitívny efekt.

Každý má svoj vlastný štýl vedenia naše workshopy sa zameriavajú na to, ako čo najlepšie využiť vaše jedinečné silné stránky, aby sa rozvinuli vaše lídrovské zručnosti. Často sa nedá hovoriť o jedinej kvalite, ktorá by urobila lídra "veľkým" - normálne ide o kombináciu kvalít rozvíjaných praxou a skúsenosťami, ktoré sa premiešajú a pomôžu človeku vyčnievať z radu. Naučíte sa, ako rozšíriť a rozvinúť spektrum vašich zručností v snahe stať sa vo vašej organizácii výnimočným lídrom.

Lumina Leader o vedení ľudí

Dnes sa "vedenie" stalo samostatným odvetvím, nakoľko organizácie rozpoznali výhody výchovy a rozvoja jednotlivcov naprieč všetkými úrovňami, aby sa stali efektívnymi, schopnými lídrami, povzbudzujúc ich k zodpovednosti a proaktívne využívať príležitosti ako aj identifikovať problémy a prinášať riešenia. Ale čo presne je líderstvo? Ľudia sa zhodujú na jeho dôležitosti, ale zriedka kedy na jeho definícii.

Vedenie vo všetkých svojich formách sa môže časom rozvíjať a rásť. Niektorí ľudia vedú zo srdca s prirodzenou oddanosťou ku kľúčovým hodnotám. Takíto ľudia vedú príkladom a pravdivo podľa svojich princípov. Iní vedú v prvom rade seba. Takíto ľudia majú vysokú úroveň disciplíny a nasadenia, to im dáva schopnosť zvýšiť svoju efektivitu.

Model vedenia Lumina Leader bol vytvorený so zámerom porozumieť jednotlivým zložkám vášho špecifického druhu vedenia, poukázaním na rôzne spôsoby vašej interakcie s pracovným prostredím.

Čo vám Lumina Leader prinesie

1.

Pochopenie, ako vaša osobnosť určuje váš štýl vedenia

2.

Mať dôveru vo svoj vlastný štýl vedenia

3.

Naučíte sa ako maximalizovať vašu lídrovskú silu a ako odstrániť vaše limity

4.

Rozvoj vedúcich pracovníkov, ktorí pridávajú vašej organizácii skutočnú hodnotu