Lumina Emotion
Lumina Learning nástroje

Je návodom k porozumeniu a ovládaniuvlastných emócií a k pochopeniu emócií ostatných

Nástroj Lumina Emotion sa zameriava na našu schopnosť pochopiť, prispôsobiť a zvládnuť naše každodenné emócie. Dáva návody a podnety, ako zlepšiť naše efektívne myslenie a zmysluplné správanie.

Portrét Lumina Emotion

Je vytvorený z odpovedí on-line dotazníka. Tento dotazník nám umožňuje vytvoriť osobnostný portrét, ktorý hodnotí 16 emocionálnych kvalít a 4 spôsobilosti. Tieto emocionálne kvality a spôsobilosti sú základ modelu Lumina Emotion. Sú vyobrazené v rade pútavých grafík a doplnené o dynamické vyjadrenia a návrhy riešení.

Lumina Emotion nás učí riadiť našu osobnosť efektívne tak, aby naše správanie reflektovalo na meniace sa situácie a prispievalo tak k zlepšovaniu vzťahov a interakcií medzi ľuďmi.

Chceli by ste mať schopnosť vybrať si vašu reakciu na rôzne situácie?

Lumina Emotion dáva ľuďom túto schopnosť. Zlepšená emočná inteligencia, prispôsobivosť a odolnosť sú ďalšie z výhod, pre ktoré však potrebujete nasledovné.

1.Pochopiť svoje emócie

všímať si svoje emócie, venovať pozornosť svojim emóciám

2. Prispôsobiť svoje správanie

venovať pozornosť emóciám ostatných, prispôsobiť svoje správanie k lepšej spolupráci s ostatnými

3. Ovládať svoje emócie

spracovať svoje emócie, vytvarovať svoju emocionálnu odpoveď tak, aby vyhovovala danej situácii

4. Podniknúť zmysluplné kroky

usmerňovať svoje správanie k svojim cieľom a hodnotám, pokračovať v precvičovaní 4 agilít

V čom je Lumina Emotion odlišná

Lumina Emotion využíva model osobnosti Big5, aby dokázala, že osobnostné vlastnosti naozaj podporujú väčšinu emocionálnych kompetencií. Lumina Emotion má holistický a vyvážený pohľad, uznávajúci, že všetky vlastnosti môžu byť  užitočné a efektívne svojou vlastnou cestou. Napríklad introverzia a extroverzia môžu prispieť k emocionálnej inteligencii v rôznych kontextoch, zatiaľ čo mnohé tradičné modely naznačujú, že extroverzia je dôležitejšia.

Lumina Emotion odhaľuje tri emocionálne osobnosti, prirodzenú osobnosť, každodennú osobnosť a prehnane prejavujúcu osobnosť - a ukazuje ich ako spoločensky vhodné charakteristiky, ktoré sú často vnímané, ako kľúčové pre emočnú inteligenciu, na druhej strane prehnané správanie môže bojovať proti nej. Rovnako náš výskum dokazuje, že podceňované charakteristiky, ktoré tradičné modely EQ zvyčajne nevidia, v skutočnosti môžu byť zdrojom emocionálnej sily. Inovatívna metóda Lumina Emotion je plne kompatibilná s Lumina Spark a môžu byť použité samostatne alebo spoločne.

Mať svoje emócie pod kontrolou v profesionálnom alebo súkromnom živote, je veľkou výhodou každého z nás

Čo vám Lumina Emotion prinesie

1.

Odhalíte a nastavíte svoj emocionálny charakter

2.

Navolíte svoje správanie - ovládnete svoje reakcie

3.

Zvýšenie spolupráce - zníženie počtu konfliktov

4.

Rozvoj emocionálne inteligentnej organizácie