Naše Nástroje

Lumina Learning nástroje

Inovatívne nástroje Lumina Learning pomáhajú jednotlivcom a tímom odhaliť a rozvíjať ich potenciál

Prostredníctvom Lumina Learning nástrojov jednotlivci a tímy lepšie porozumejú spôsobu, akým iný hovoria a ako pracujú. Je to základom vytvárania lepších vzťahov.

Identifikuje kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja. Podporuje jednotlivcov a tímy pri efektívnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina Learning.

Lumina Spark

Ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a tímové slepé miesta.

Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája predajný proces a všetkých jeho účastníkov. Ponúka nástroje a metódy ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka.

Ako sa stať dobrým predajcom
Lumina Sales
Lumina Leader

Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblasti rozvoja. Poskytuje nástroje, ktoré podporujú rozvoj schopnosti a zručnosti viesť ľudí a tímy.

Je návodom k porozumeniu a ovládaniu vlastných emócií. Je návodom k pochopeniu emócií ostatných a podniknutiu zmysluplných krokov. Rozvíja schopnosť efektívne pracovať s emóciami.

Lumina Emotion
Lumina Select

Napomáha procesu rozvoja talentov v organizácii a výberu vhodných ľudí. Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblasti.