Emócie

pomáhajú, či bránia dosahovať to čo chceme?

27.11.2019 úspešne prebehol "Launch" Lumina Emotion

Lumina Emotion prináša inovatívny prístup k emočnej inteligencii, atraktívnu cestu poznania svojich emócií a navigácie, ako s nimi pracovať.

V novembri organizuje spoločnosť Lumina Learning "Launch" Lumina Emotion. Akcia sa uskutoční pod vedením lektorky z UK

Jeannie Horsfield, Director-Steppingstones to Success-Business Mentor and Coach.

Emócie vstupujú do všetkého, čo robíme a hovoríme. Dávajú nám každodenne energiu, aby sme konali a robili rozhodnutia. Našťastie už je za nami doba, keď si manažéri mysleli, že do pracovného prostredia emócie nepatria. Emocionálna inteligencia je základom schopností, ktoré sú dôležité pre úspech a spokojnosť v živote. Na rozdiel od klasického IQ ju každý z nás môže účinne rozvíjať a meniť tak zásadne kvalitu svojho života.

Rozvoj emocionálnej gramotnosti pomáha manažérom vytvárať také prostredie v tíme a organizácii, ktoré motivuje ľudí k plneniu úloh a zvyšuje ich angažovanosť.

Pozývame Vás na workshop, ktorým vás chceme na ceste rozvoja emocionálnej gramotnosti inšpirovať. Budete mať možnosť zoznámiť sa s jedinečným inšpiratívnym a praktickým nástrojom Lumina Emotion, ktorý poskytuje nové vhľady do emocionality. Jeho kľúčovou ambíciou však nie je zmerať úroveň EQ, ale umožniť lepšie porozumieť svojim emóciám a zvoliť si taký spôsob ich využitia, ktorý bude slúžiť k dosiahnutiu toho, čo je pre každého v živote dôležité.

Pre koho je naše podujatie určené

Pre:

 • - Trénerov
 • - Mentorov
 • - Koučov (Core Competencies 3 CCE, Resources Development 1 CCE)
 • - HR špecialistov
 • - Manažérov a lídrov

Pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať emocionálne kompetencie u seba aj vo svojich tímoch, podporiť rozvoj talentov v organizácii a naviac, chcú získať nové inšpirácie ako na to.

Dátum: 27.11.2019

Čas: od 12.30 do 16.00 hod.

Miesto: Palace Art Hotel Pezinok

Cena: 60 EUR bez DPH

Program

12.00 Registrácia

12.30 Hlavný Program

 • - Prečo je Emocionálna inteligencia tak dôležitá a ako sa na ňu pozeráme my
 • - Z čoho vychádza model Lumina Emotion
 • - Čo meria model Lumina Emotion (Emocionálne kvality, Emocionálne reaktory, Emocionálne spôsobilosti)
 • - Čo všetko sa môžete dozvedieť z vášho individuálneho Portrétu Lumina Emotion
 • - Praktické využitie Lumina Emotion pri individuálnom alebo tímovom koučingu a naše reálne skúsenosti (v lídershipe, manažmente talentov, v individuálnom rozvoji EQ, v rozvoji EQ v tímoch...)

15.45 Občerstvenie a Networking

 • - Na konci programu budete mať príležitosť si individuálne dohodnúť osobné stretnutie k interpretácii vášho Lumina Emotion Portrétu.

Forma vedenia programu bude interaktívna s možnosťou vyskúšania si cvičení, ktoré využívame v našich rozvojových programoch.

V cene vstupného:

 • - Vedenie skúsenou lektorkou a koučkou Jeannie Horsfield Lumina Learning UK
 • - Tlmočenie do slovenčiny
 • - Občerstvenie
 • - Váš individuálny Lumina Emotion Portrét

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár

Prihláška na "Launch" Lumina Emotion