Firemný a osobnostný rozvoj

Rozvojom potenciálu jednotlivcov zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách

Online ochutnávka

Ako robiť rozvoj vo firmách inak ? 27.1.2021

Aj v roku 2021 pre vás pripravujeme, bezplatné online ochutnávky "Ako robiť rozvoj vo firmách inak ?"
Každý mesiac bude ochutnávka zameraná na iný nástroj Lumina Learning.
V januári začíname s nástrojom Lumina Spark a jeho nadstavbou Spark Coach.
Spark Coach je unikátny online koučovací nástroj.
Oboznámime vás s možnosťami využitia a technickom prevedení.

Online program

Rozvoj emočnej inteligencie lídra 12. a 19.2.2021

Ako pochopiť, prispôsobiť a zvládnuť naše každodenné emócie

Certifikácia

Certifikácia Lumina Emotion 25.-26.2.2021

Vstúpte do globálnej siete Lumina Learning, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

Lumina Team

"Chcete zlepšiť spoluprácu vo vašom tíme?...."

Tímové workshopy

Rozvojové Programy Lumina Team ponúkajú pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu nachádzate a ako lepšie spolupracovať.

Lumina Emotion

Darčeková poukážka

Osobnostný portrét Lumina Spark

Darujte svojim priateľom, kolegom, známym alebo príbuzným ich vlastný osobnostný portrét aj s interpretáciou portrétu.

Spoločnosť Lumina Learning má základňu vo Veľkej Británii, jej globálna sieť kvalifikovaných konzultantov pôsobí vo viac ako 40 krajinách. Sme partnerom už 11 rokov pre Slovensko a Česko. Naše Rozvojové programy prepájame s diagnostickými nástrojmi Lumina Learning. Hlavným prínosom tejto kombinácie pre klienta, je dosiahnutie zadaného cieľa v oveľa kratšom čase.

Programy pre jednotlivcov

Spoznajte svojich 24 osobnostných kvalít, dajte pevný základ vášmu profesionálnemu rozvoju.

Programy pre tímy

Ponúkame alternatívy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektívnej zmene.

Programy pre organizácie

Pomáhame v procese zavádzania a riadenia zmien v štruktúre spoločností.

Certifikácie konzultantov

Zaujíma vás ako sa stať certifikovaným konzultantom Lumina Learning?

Nástroje Lumina Learning

Identifikuje kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja. Podporuje jednotlivcov a tímy pri efektívnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina Learning.

Viac informácií →

Ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a tímové slepé miesta.

Viac informácií →

Je návodom k porozumeniu a ovládaniu vlastných emócií. Je návodom k pochopeniu emócií ostatných a podniknutiu zmysluplných krokov. Rozvíja schopnosť efektívne pracovať s emóciami.

Viac informácií →

Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblasti rozvoja. Poskytuje nástroje, ktoré podporujú rozvoj schopnosti a zručnosti viesť ľudí a tímy.

Viac informácií →

Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája predajný proces a všetkých jeho účastníkov. Ponúka nástroje a metódy ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka.

Viac informácií →

Napomáha procesu rozvoja talentov v organizácii a výberu vhodných ľudí. Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblasti.

Viac informácií →

Workshopy podľa tém

Väčšina našich workshopov a tréningov je prepojená s nástrojmi Lumina Learning.

Cesta k úspechu

Cesta k úspechu "Lumina Spark"

Ako sa stať dobrým predajcom

Ako sa stať dobrým predajcom "Lumina Sales"

Ako sa stať dobrým lídrom "Lumina Leader"

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu "Lumina Team"