Partner

Lumina Learning

pre

Slovensko a Čechy

Lumina Learning nástroje

Rozvojom potencionálu jednotlivcov zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách

O nás

Spoločnosť Lumina Learning má základňu vo Veľkej Británii, jej globálna sieť kvalifikovaných konzultantov pôsobí vo viac ako 40 krajinách. Sme partnerom už 11 rokov pre Slovensko a Čechy. Naše Rozvojové programy prepájame s diagnostickými nástrojmi Lumina Learning. Hlavným prínosom tejto kombinácie pre klienta, je dosiahnutie zadaného cieľa v oveľa kratšom čase. Našim nosným programom je 6 diagnostických nástrojov na ktoré aj certifikujeme. Certifikácia prebieha v slovenskom aj anglickom jazyku.

Online ochutnávka

"Lumina Learning"

11.11.2021

Oboznámime vás s inovatívnymi programami a nástrojmi Lumina Learning, ktoré môžete využívať pri svojich školeniach, workshopoch, pri rozvoji jednotlivcov, tímov a organizácií, ale aj pri výbere zamestnancov....

Ako darček bude mať každý účastník možnosť si nainštalovať do mobilu jednoduchú aplikáciu Lumina Splash. Ukážeme vám ako jednoducho vytvoríte svoj osobnostný profil a čo všetko sa z neho možete dozvedieť.

Novinka

Vzdelávanie a rozvoj bez hraníc - Spark Coach

Zoznámte sa s najnovšou nadstavbou digitálneho balíka Lumina Spark. Zabudnite na tradičné obmedzenia pri učení a rozvojovom vzdelávaní. Zvýraznením kľúčových kombinácií osobnostných kvalít, ako sú skryté poklady a paradoxy, ako aj poskytnutím osobných koučovacích otázok a tipov na rozvoj, vám Spark Coach pomôže odomknúť neobmedzený potenciál sebarozvoja, ako nikdy predtým. A to všetko v digitálnej forme s prístupom hocikedy, hocikde.

Preskúmajte svoje kombinácie kvalít

Naše riešenia

Nech je pre vás výzvou čokoľvek, môžete naše produkty aplikovať na množstvo praktických riešení. Klientov nepretržite podporujeme vďaka inovatívnym metódam: Od krátkych prezentácií, cez tréningové kurzy, inšpirujúce koučingové stretnutia, Team building, prijímanie a adaptáciu zamestnancov, výber a rozvoj lídrov, rozvoj predaja až po rozvoj organizácie.

Pre jednotlivcov

 Lumina Learning odhaľuje v ľuďoch skrytý individuálny potenciál, inšpiruje osobný a profesionálny rast. Klienti si prehlbujú sebapoznanie a schopnosť pôsobenia pomocou emocionálnej inteligencie a efektívnej komunikácie.

Pre tímy

Keďže počet tímov, projektových skupín a potreba podávania správ na diaľku neustále narastá potrebujú si ľudia vybudovať vzťahy kvalitnejšie a rýchlejšie. Naše tímové riešenia umožňujú rýchle poznanie osobností v rámci tímu a tímovej kultúry, čo vedie k väčšej efektívnosti celého tímu.

Pre organizácie

Efektivita vašej organizácie sa zvýši vďaka našim certifikovaným konzultantom a inovatívnym produktom, ktoré sa premietnu do riešení šitých na mieru a dlhodobo trvajúcich výhod.

Naše riešenia

Ponúkame inovatívne nástroje pre výber a rozvoj

jednotlivcov, tímov a organizácií.

Čo robíme

Navrhujeme a ponúkame rozvojové programy a riešenia,

založené na našej digitálnej osobnostnej diagnostike.

Certifikácie konzultantov

Zaujíma vás ako sa stať certifikovaným konzultantom Lumina Learning?

Lumina Learning diagnostické nástroje

Rozdiel medzi Typológiou a Diagnostikou osobnosti

Lumina Learning. Dr. Stewart Desson

Lumina Team

"Chcete zlepšiť spoluprácu vo vašom tíme?...."

Tímové workshopy

Rozvojové Programy Lumina Team ponúkajú pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu nachádzate a ako lepšie spolupracovať.

Lumina Emotion

Darčeková poukážka

Osobnostný portrét Lumina Spark

+

Online koučovací nástroj

Spark Coach

Darujte svojim priateľom, kolegom, známym alebo

príbuzným ich vlastný osobnostný portrét aj

s interpretáciou portrétu.

Nástroje Lumina Learning

Identifikuje kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja. Podporuje jednotlivcov a tímy pri efektívnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina Learning.
Viac informácií →
Ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a tímové slepé miesta.
Viac informácií →
Je návodom k porozumeniu a ovládaniu vlastných emócií. Je návodom k pochopeniu emócií ostatných a podniknutiu zmysluplných krokov. Rozvíja schopnosť efektívne pracovať s emóciami.
Viac informácií →
Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblasti rozvoja. Poskytuje nástroje, ktoré podporujú rozvoj schopnosti a zručnosti viesť ľudí a tímy.
Viac informácií →
Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája predajný proces a všetkých jeho účastníkov. Ponúka nástroje a metódy ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka.
Viac informácií →
Napomáha procesu rozvoja talentov v organizácii a výberu vhodných ľudí. Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblasti.
Viac informácií →

Workshopy podľa tém

Väčšina našich workshopov a tréningov je prepojená s nástrojmi Lumina Learning.

Cesta k úspechu

Cesta k úspechu

"Lumina Spark"

Ako sa stať dobrým predajcom

Ako sa stať dobrým predajcom

"Lumina Sales"

Ako sa stať dobrým lídrom

"Lumina Leader"

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

"Lumina Team"