Firemný a osobnostný rozvoj

Rozvojom potenciálu jednotlivcov zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách

Spoločnosť Lumina Learning má základňu vo Veľkej Británii, jej globálna sieť kvalifikovaných konzultantov pôsobí vo viac ako 40 krajinách.

Darčeková poukážka

Osobnostný portrét Lumina Spark

Darujte svojim priateľom, kolegom, známym alebo príbuzným ich vlastný osobnostný portrét aj s interpretáciou portrétu.

Cesta k lepšej tímovej spolupráci - Lumina Team

Rozvojové Programy Lumina Team ponúkajú pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu nachádzate.

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu
Rozvojom potenciálu jednotlivcov, zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách.

Programy pre jednotlivcov

Spoznajte svojich 24 osobnostných kvalít, dajte pevný základ vášmu profesionálnemu rozvoju.

Programy pre tímy

Ponúkame alternatívy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektívnej zmene.

Programy pre organizácie

Pomáhame v procese zavádzania a riadenia zmien v štruktúre spoločností.

Certifikácie konzultantov

Zaujíma vás ako sa stať certifikovaným konzultantom Lumina Learning?

Nástroje Lumina Learning

Lumina Spark

Identifikuje kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja. Podporuje jednotlivcov a tímy pri efektívnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov. Lumina Spark je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina Learning.

Viac informácií →

Lumina Team

Ponúka pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a tímové slepé miesta.

Viac informácií →

Lumina Emotion

Je návodom k porozumeniu a ovládaniu vlastných emócií. Je návodom k pochopeniu emócií ostatných a podniknutiu zmysluplných krokov. Rozvíja schopnosť efektívne pracovať s emóciami.

Viac informácií →

Lumina Leader

Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblasti rozvoja. Poskytuje nástroje, ktoré podporujú rozvoj schopnosti a zručnosti viesť ľudí a tímy.

Viac informácií →

Lumina Sales

Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája predajný proces a všetkých jeho účastníkov. Ponúka nástroje a metódy ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka.

Viac informácií →

Lumina Select

Napomáha procesu rozvoja talentov v organizácii a výberu vhodných ľudí. Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblasti.

Viac informácií →

Workshopy podľa tém

Väčšina našich workshopov a tréningov je prepojená s nástrojmi Lumina Learning.

Cesta k úspechu

Cesta k úspechu "Lumina Spark"

Ako sa stať dobrým predajcom

Ako sa stať dobrým predajcom "Lumina Sales"

Ako sa stať dobrým lídrom "Lumina Leader"

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu

Ako zvýšiť efektivitu vášho tímu "Lumina Team"